Faqta Wereld versie 2 komt er aan!

Faqta Wereld versie 2 komt er aan!

In 2016 hadden we een vernieuwende visie om het basisonderwijs te veranderen, in 2017 startten de eerste scholen met onze aanpak voor wereldoriëntatie. Sindsdien is er veel gebeurd. We zijn gegroeid, completer geworden en bieden steeds meer voor een groeiend aantal scholen. Wat hetzelfde is gebleven is dat we elke dag hard werken om onze methodes te verbeteren. Daarbij maken we gebruik van ons eigen voortschrijdend inzicht, en dat doen we aan de hand van feedback die we krijgen van de leerkrachten die dagelijks met onze methodes werken. Dit alles pakken we nu samen: Faqta Wereld versie 2 komt eraan.

Vanaf schooljaar 2024-2025 komt Faqta Wereld versie 2 beschikbaar voor alle scholen. In dit artikel gaan we in op wat er nieuw is aan versie 2, waarom we deze verbeteringen hebben doorgevoerd en wat je de komende tijd kunt verwachten.

Faqta Wereld versie 2 - Launch

Waarom komt er een nieuwe versie?

Bij het ontwikkelen van Faqta Wereld hebben we er altijd voor gezorgd dat alle kerndoelen van de verschillende vakken behandeld werden. Toch voelde de integratie van de verschillende vakken niet altijd even logisch aan. Dat was een van de zaken die uit de feedback naar voren kwam. Leerkrachten misten hier en daar diepgang, van een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 was nog niet overal sprake en we vonden zelf ook dat bijvoorbeeld de kennisverwerking beter kon. Soms waren leerkrachten meer tijd kwijt met het voorbereiden van lessen dan wij voor ogen hadden. Daarnaast hebben we een aantal praktische zaken, zoals de printbaarheid van materialen, verbeterd door nieuwe designs door te voeren.

Meer samenhang en meer verdieping 

Bij het ontwikkelen van de nieuwe thema’s is thematische samenhang een nog belangrijker inhoudelijk uitgangspunt geworden. Zonder dat we daarbij van de hak op de tak springen. Onderwerpen worden niet even kort aangestipt; er wordt dieper op ingegaan. Dat kan onder andere doordat de leerlingen bij begrijpend lezen met hetzelfde onderwerp bezig zijn.   
Dat bereiken we ook door een betere doorlopende leerlijn aan te bieden. Zo ben je steeds vaker als school van groep 1 t/m 8 met hetzelfde onderwerp bezig waarbij je wel aansluit op de belevingswereld van de leerlingen in de groep. Je gaat van dichtbij in de onderbouw naar steeds verder weg in de bovenbouw. Voor de jongste leerlingen wordt een thema meer vanuit de eigen omgeving belicht; later trekken ze steeds verder de wereld in.

Jaarplanning_Versie2_01-1
In de jaarplanning voor Faqta Wereld versie 2 zijn de nieuwe thema's opgenomen.

Verwerking van kennis middels een bewezen effectieve aanpak

Leren van video speelt een belangrijke rol bij Faqta. Om dit zo effectief te laten zijn, maken we (bijna) alleen nog maar gebruik van eigen video’s, de zogenaamde Faqta Originals. Hierin hebben we de kennis beter gebundeld. Door de leerlingen een kijkdoel mee te geven, voorkomen we dat ze passief video’s kijken. We hebben activeringsvragen toegevoegd waarmee je hun nieuwsgierigheid prikkelt.

Tegelijkertijd wilden we het talige aspect niet uit het oog verliezen. Tekst is daarom belangrijker gemaakt in de nieuwe thema’s door meer kennisteksten toe te voegen. De kennis- en inzichtsvragen zijn uitdagender voor de leerlingen en de samenvattingen aan het eind van een tegel zijn uitgebreider. Deze kun je inzetten als leerstof voor de toetsen. En waar de toetsen voorheen niet allemaal van gelijk niveau waren, hebben we dit nu recht getrokken. Het uitgangspunt daarbij was dat je met de toetsen je leerlingen beter kunt voorbereiden op het voortgezet onderwijs.

Vernieuwde doeboeken

Dat de doeboeken vernieuwd zijn, zie je direct aan de vormgeving. Om het gebruik van de doeboeken te bevorderen, hebben we deze natuurlijk inhoudelijk grondig aangepakt. Tegel 1 en 2 vormen samen één les. De bijbehorende opdrachten in het doeboek zijn compacter zodat je deze goed binnen die les kunt doen. Hier heb je geen extra materialen voor nodig; de leerlingen kunnen er direct mee aan de slag. Doel bij de opdrachten is onder meer dat de leerlingen leren samenwerken en vaardigheden als kritisch denken ontwikkelen. Daarnaast hebben we reflectieopdrachten toegevoegd waarmee het leerrendement vergroot wordt. In de derde tegel ga je meer verdiepen. Daar heb je een volledige les voor nodig. In de bijbehorende doeboekopdracht zie je dat terug. Deze is groter en vraagt meer van de kennis en vaardigheden. Je zou deze opdracht dan ook als weektaak voor je leerlingen kunnen inzetten.

Faqta Wereld versie 2 - Nieuw design
Aangepaste vormgeving. In de stijl van Faqta maar je hebt minder inkt nodig en het blijft toch overzichtelijk. Goedkoper en duurzamer.

Efficiënte voorbereiding van je les 

Een van de zaken die je niet op het eerste gezicht ziet - maar die wel een enorme impact hebben op het gebruik van Faqta - zijn de vernieuwde lesvoorbereidingen. Deze zijn overzichtelijker en completer. Bijvoorbeeld door simpele zaken toe te voegen als linkjes waarmee je direct op de juiste plek op het platform bent. Daarnaast hoef je niet meer zelf op zoek te gaan naar achtergrondinformatie of eerst alle video’s te bekijken. Dit vind je voortaan allemaal op het platform zodat je het altijd bij de hand hebt. Voor de video’s hebben we modelscripts uitgeschreven zodat je bij wijze van spreken zonder van tevoren iets door te nemen een les kunt geven. Handig als een invalleerkracht een les moet overnemen of als je zelf weinig tijd hebt. 
Bij de doeboeken maken we het je eveneens gemakkelijker. Bij alle vragen staat het juiste antwoord, dan wel een voorbeeldantwoord bij open vragen, aangegeven. In de materialenlijst staat per tegel aangegeven wat je nodig hebt. Zo heb je daar eveneens een beter overzicht. 

Aandacht voor taalvaardigheden 

Leerkrachten die zowel wereldoriëntatie als begrijpend lezen met Faqta geven, hebben al het positieve effect ontdekt dat thematisch werken heeft op de taalvaardigheid bij de leerlingen. Dat willen we verder doortrekken door meer aandacht aan talige aspecten te schenken. De eerder genoemde kennisteksten zijn daar onderdeel van. Hetzelfde geldt voor woordenschat. Dit komt terug op het platform bij het behandelen van de tegels, in de doeboeken, door middel van bijvoorbeeld woordenposters en vervolgens ook bij begrijpend lezen. 
Door de leerlingen te laten oefenen met het maken van woordwebs, mindmaps en boomdiagrammen verwerken ze hun kennis. En ze leren op die manier steeds beter samen te vatten. Samenvatten en andere stelopdrachten keren daarom ook ieder thema terug. 
Bij de thema’s van Faqta Wereld versie 2 vind je altijd een boekenlijst met zowel informatieve boeken als leesboeken. Uiteraard binnen het thema. De leerlingen weten al wat over het onderwerp en willen er graag meer over lezen.

Aan de slag!🚀

De eerste thema’s kun je nu al bekijken op het leerplatform en gebruiken in de klas. De thema’s worden stap voor stap vervangen. De oude thema’s blijven beschikbaar. Je hoeft dus niet ineens je programma om te gooien. De vorige thema’s zijn goed en kun je blijven gebruiken. We raden je wel aan om over te stappen en de nieuwe thema’s in je planning op te nemen. Ze zijn namelijk inhoudelijk wel verbeterd, hebben meer diepgang en je kunt er gemakkelijker mee werken. Op de kennisbank kun je zien wanneer welke thema’s voor Faqta Wereld versie 2 beschikbaar komen.

Terug naar blog